بایگانی

  • 1491662997_1970
    مسئول ارزیابی فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح؛

    لیبرال دموکراسی از تفکر شیعه در عراق شکست خورده است