بایگانی

  • IMG15484210
    مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان:

    اعتبار تجهیزات فاز جدید باغ موزه دفاع مقدس اصفهان محقق نشده است.