بایگانی

  • IMG_5548
    فرمانده لشکر عملیاتی 16 قدس گیلان:

    دشمنان انقلاب جرأت حمله نظامی ندارند