بایگانی

  • 17403246901
    تبریک سردار نقدی به مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛

    پیروزی عزت‌مندانه، اتمام حجت بر امت اسلام بود