بایگانی

  • 2015-12-15 19_12_58-سردار سلیمانی در اتاق فرماندهی نبرد علیه داعش

    سردار سلیمانی در اتاق فرماندهی نبرد علیه داعش / کلیپ تصویری