بایگانی

  • سردار عرب پور
    فرمانده لشکر 14 امام حسین (ع):

    آزادی خرمشهر نماد پیروزی رزمندگان اسلام بر کفر جهانی

  • IMG_0352
    فرمانده لشگر ۱۴ امام حسین (ع) در کنگره شهدا تیران و کرون:

    مدافعان حرم مدافع اسلام و انقلاب اسلامی هستند