بایگانی

 • سلیمانی4
  یکی از ۷مرد قدرتمند جهان از دید رییس سابق سیا:

  او قادر است هرکاری را انجام دهد!

 • حاج قاسم سلیمانی
  متن نامه سردار سلیمانی به حاتمی کیا

  برادرم از طعنه ها و سرزنش ها نهراسید و به سیمرغ های دنیوی هم فکر نکنید

 • سردار سلیمانی
  با اشاره به پیام سردار سلیمانی برای مقاومت فلسطین

  میدل‌ایست‌آنلاین: سلیمانی قوی‌ترین فرمانده خاورمیانه است