بایگانی

  • Untitled-1
    در مراسم گردهمایی رزمندگان و ایثارگران برخوار مطرح شد:

    شیعه اهل عقب نشینی نیست