بایگانی

  • ۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۲۱۴۲۳
    فرمانده بسیج مستضعفین در گفتگو با اصفهان شرق:

    پویش «قدس می آییم» حرف دل جوانان ایران است

  • سردار محمد رضا نقدی
    سردار محمد رضا نقدی:

    برای سازش در برابر دشمن باید از ۲۵۰۰ شهید نجف آباد اجازه گرفت