بایگانی

 • سرباز
  فراری‌ها قبل از پرداخت جریمه محاکمه می‌شوند

  جزییات جدید معافیت دانشجویان انصرافی و سربازان فراری

 • سربازی

  مجموع سال‌ های سربازی 30 سال است

 • kamali

  بی سوادها کارت پایان خدمت نمی گیرند

 • 100912359294

  کسر خدمت متولدین 72 به قبل تمدید شد