بایگانی

  • 1757219
    جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

    پیری و فرسودگی برخی مسئولان اجرایی، دلیل نگرفتن آرایش جنگی در اقتصاد است

  • 63193221_65008148aaacd
    طنز سیاسی دکتر سلام؛

    جشن سه سالگی دکتر سلام / فیلم