بایگانی

  • 7d1cb35c8840c943a6594dbe03b1eb12
    در گفت و گو با متخصص مغز و اعصاب عنوان شد:

    حملات میگرنی بیش از 2 بار در هفته، نیاز به دارو درمانی دارد