بایگانی

 • jongshadi07
  شب گذشته برگزار شد

  جُنگ شادی جشنواره «سرزمین هزار چشمه» در سمیرم/ تصاویر

 • semiroom
  شهر من و بیشترین رأی به رییس جمهور روحانی؛

  یک بار برای همیشه حل کنیم، عبور نکنیم

 • abshar3

  سمیرم، قطب گردشگری طبیعت ایران

 • unnamed1
  چهار ماه از عزیمت زاون قوکاسیان به وین گذشت:

  برای این روزهای پدر سینمای اصفهان

 • roudkhaneh-marbor
  در حاشیه سفر معاون وزیر نیرو به سمیرم:

  ترکمنچای؛ بهترین عنوان برای قرارداد انتقال آب سمیرم به رفسنجان

 • afshari
  نقد مشاور سابق وزیر نیرو درباره انتقال آب سمیرم به رفسنجان:

  آب و خاکی که به تاراج می رود