بایگانی

 • 81391319-6084769
  کدخدایی:

  سکوت اصل 135 قانون اساسی؛ امکان تمدید سرپرستی وزارت علوم با حکم رهبر معظم انقلاب

 • vezarat-olom

  ماموریت سرپرست وزارت علوم وزیر شدن نیست

 • 44
  سرپرست وزارت علوم در دانشگاه صنعتی اصفهان

  گرایش های سیاسی را با پوشیدن لباس خدمت فراموش کنیم

 • siMirIG
  وقتی توفیقی حزب اللهی ها را درو می کند

  نظریه‌پرداز اصلاحات بر مسند دانشگاه علامه

 • 139109280001033

  جزو گزینه‌های سرپرستی وزارت علوم هستم