بایگانی

  • سید-جواد-مدنی
    سرپرست اداره مخابرات بادرود خبر داد

    واگذاری خط تلفن ثابت به ساکنان مسکن مهر خالدآباد نطنز

  • سید جواد مدنی
    سرپرست اداره مخابرات بادرود خبر داد

    ساکنان شهرک آزادگان بادرود صاحب تلفن ثابت می شوند