بایگانی

  • 72c974f5-6be8-4d2d-a76e-2420112554c2_bthumb
    سرپرست شهرداری کاشان:

    اتمام پروژه های نیمه کاره در اولویت است

  • IMAGE636048632132763345
    با گذشت بیش از 3 ماه استعفای شهردار سابق:

    شهر چرمهین هنوز شهردار ندارد!