بایگانی

  • farahman2
    سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانسار خبر داد:

    ثبت 90 تعاونی در شهرستان خوانسار

  • farahmand-244x172
    سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانسار خبرداد:

    انتخاب صنایع غذایی مهرآرا خوانسار به عنوان واحد نمونه استانی