بایگانی

  • satpic
    افزایش نگرانی‌ها از کمبود بارش‌ها؛

    17.4 درصد کاهش بارندگی در فریدونشهر نسبت به سال گذشته