بایگانی

  • mozeh1
    مدرس تبلیغات و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

    نگاه سنتی مدیران موزه به بازاریابی باید تغییر کند