بایگانی

  • 3
    مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

    احتمال جاری شدن سیل در اصفهان ضعیف است