بایگانی

  • حاتمی کیا
    یادداشت حاتمی‌کیا درباره نقش آثار فاخر در ارتقای سینمای دفاع مقدس

    همه در این شنبه بازار داد می‌زنیم که متاع‌مان دفاع مقدسی‌است