بایگانی

 • سینما

  اگر قصد دارید در آخر هفته به سینما بروید این خبر را بخوانید

 • سینما2
  برنامه سینما های اصفهان در هفته جاری؛

  برنامه سینما های اصفهان در هفته جاری

 • 1095536_954
  نگاهی به ساخته مصطفی کیایی

  تصویر سرمایه‌داری ویرانگر در عصر یخبندان