بایگانی

  • زهرا()س
    با موضوع برنامه ریزی مناسبتی ایام فاطمیه و تبیین شئون عزاداری برگزار شد:

    بیست و ششمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مناسبت های مذهبی