بایگانی

  • Hafez-Shiraz
    گفت و گو با «چو دونگ هو» نویسنده، شاعر و رئیس انجمن شاعران کره جنوبی؛

    شعر حافظ تاثیر عمیقی در ادبیات غرب داشته است