بایگانی

  • IMG21091372
    شاعر طنزپرداز اصفهانی:

    هی روز و شب به ما و شما قول می‌دهند!