بایگانی

  • بهمنی
    شاعر پیشکسوت کشور در شب شعر فصلی «به ساعت اصفهان»:

    امروز به خاطر خشکی زاينده‌رود بسيار غمگينم