بایگانی

  • photo_2017-07-02_10-51-35
    به مناسبت سالروز شهدای هوایپیمای مسافربری ایران؛

     «IR665» در کاشان روی زمین نشست