بایگانی

  • ashegh-istadeh
    نقدي بر آثار اكران شده جشنواره فجر (7)

    ” عاشقان ایستاده می‌میرند” اما نه اين‌گونه!