بایگانی

  • گابريل گارسيا ماركز
    «ژان دورمسون»رمان‌نويس و روزنامه‌نگار معروف فرانسوي؛

    گارسیا مارکز در ونزوئلا و كوبا تاثير گذار بود