بایگانی

  • شهردار

    سقائیان‌نژاد، شهردار قم شد