بایگانی

  • photo_2016-06-01_07-55-36
    با حضور استاد برجسته علوم ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع):

    نخستین نشست تخصصی گروه خبر و ارتباطات برگزار می شود