بایگانی

  • IMG_3729
    مدیرکل اداره کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان:

    زیرساخت‌های فرهنگی استان اصفهان در شأن نصف جهان نیست

  • IMG_1353
    دبیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان:

    فلسفه انتظار مترقی‌ترین مکتب جهان است