بایگانی

  • فرهنگ
    امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه سفلی:

    مسئولین باید در برابر حرف ها صبور باشند