بایگانی

  • جمالی نژاد شهردار
    شهردار اصفهان میهمان برنامه مناظره شبکه یک سیما

    اصفهان دچار سندرم کلان شهری است