بایگانی

  • pic-84511-1472648727
    در مراسم معارفه سرپرست شهرداری مطرح شد؛

    درآمدزایی 60 میلیارد ریالی شهرداری چادگان در 6 سال گذشته