بایگانی

  • کسری بودجه
    شهردار طرقرود خبر داد

    تصویب بودجه ۱۵ میلیارد ریالی شهرداری طرقرود

  • 111
    شهردار شهر طرقرود شهرستان نطنز عنوان کرد؛

    کم آبی بزرگترین معضل شهر طرقرود است