بایگانی

  • images (3)
    رئیس شورای اسلامی گلشهر:

    علی نیکبخت در سمت شهرداری گلشهر ابقا شد

  • 06
    شهردار گلشهر:

    تعهدات اداره راه و شهرسازي استان در مورد حاشيه محور اصلي گلشهر محقق نشده است