بایگانی

  • phoca_thumb_l_img_0528
    معاون عمرانی استاندار اصفهان:

    70 درصد بودجه شهردای ها در بخش عمران هزینه می شود