بایگانی

  • 9hadi-razavi
    سرمایه گذار فصل اول سریال شهرزاد:

    شرعا راضی نیستم که سریال شهرزاد 2 ساخته شود!

  • index
    سرمایه‌گذار سریال«شهرزاد»:

    شرعاًازساخت«شهرزاد۲» رضایت ندارم