بایگانی

  • rasoul-zargarpour (2)
    استاندار در آیین معارفه ی فرماندار جدید آران و بیدگل:

    تفکر مدیریت جهادی سرلوحه کار مسوولان استان است