بایگانی

  • 82286536-71129448
    در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرضا مطرح شد:

    مناطق حساس و حیاتی شهرضا شناسایی می‌شود