بایگانی

  • 463653_429
    تجربیات ساکنان فرنگ/ حسابهای بانکی که شدیداً کنترل می‌شوند؛

    دردسرهای شهروندان هلندی با پول‌های اضافه