بایگانی

 • resaneha
  شهر بی رسانه (3)؛

  مردم آران و بیدگل چه رسانه ای را می‌پسندند؟

 • 124446_744
  شهر بی رسانه (2)/ نگاهی به وضعیت روابط عمومی‌ها؛

  بی رغبتی مسئولان به برگزاری نشست خبری و قطع ارتباط دوسویه با مردم

 • resaneha
  آران و بیدگل در رسانه‌ها (قسمت سیزدهم):

  یکه تازی روابط عمومی‌ها در شهر بدون رسانه