بایگانی

  • mazari9استاد عبدالعلی مزاری
    بابا مزارِ

    عكس/ شهيد مزاری رهبر مظلوم شيعيان افغانستان