بایگانی

  • مسعودیان نماینده ولی فقیه در سپاه اردستان
    نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت اردستان:

    شهید آیت الله اشرفی اصفهانی مزین به صفای نفس و آرامش روح بود