بایگانی

  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 12.48.08
    به مناسبت گرامیداشت شهید تهرانی مقدم انجام شد،

    صعود همزمان 800 کوهنورد سپاه در قالب 50 تیم به قلل بالای 3000متر کشور

  • si8Gjt2_535

    سبک شهید طهرانی مقدم برای شعار دادن