بایگانی

  • پاسدار شهید افغانی
    مردی از تبار شیعیان علی(علیه السلام )

    عکس/ شهید پاسدار دوران دفاع مقدس که ایرانی نبود!!!