بایگانی

  • e92dc519c3c1d0000e5795e41f4c6df5_XL
    با حضور خانواده شهید قدیرزاده؛

    احیای نام تنها شهید قیام خونین 15 خردادماه سال 1342