بایگانی

 • احسان-دوست
  در تجمع و راهپیمایی مردم خمینی شهر؛

  نظام سلطه دنبال ایجاد جنگ شیعه و سنی ، عرب و عجم در منطقه است

 • احساندوست
  مسوول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان مطرح کرد:

  دانشگاه‌ها به باشگاه‌های سیاسی تبدیل شده است/ سقوط دو پله ای علم در کشور

 • e.m
  استاد دانشگاه:

  جهت حرکت دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی نیست