بایگانی

  • photo_2016-10-29_10-40-26
    امام جمعه باغبهادران:

    سناریوی نفوذ دشمن در حال بروز شدن است

  • Vater-Markkjhk-192x128
    امام جمعه شهر نصر آباد جرقویه سفلی:

    بسیج یک تشکل الهی است